Disclaimer

Informatie op deze website
Tra Noi besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden op de site kunnen echter voorkomen. Tra Noi behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie voor de bezoekers van Tra Noi. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Tra Noi behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Tra Noi of diegenen die toestemming verleenden materiaal te gebruiken. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tra Noi en tenzij met bronvermelding.
De teksten en vertalingen op de site zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan teksten te gebruiken en/of te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur en Tra Noi.

Belangeloos
Tra Noi bestaat uit vrijwilligers die op geen enkele wijze haar activiteiten ten gelde maakt en werkt geheel belangeloos. De kosten die het onderhoud en de PR met zich meebrengen worden geheel uit privé-inkomsten betaald.

©tranoi2017