Bracanà

1 – 1901 (translated)
Jean-Claude Acquaviva/Jean-Claude Acquaviva

A text in memory of two Georgians (Tao and Georges). Both were born in 1901 in the Caucasus. Their fate was parallel. They were exiled and died far away from home. The words are addressed to their children that express the love and nostalgia for the homeland, but also the fear of returning home.

2 – Dies irae (translated)
lithurgical/Jean-Claude Acquaviva
Song from the Via Crucis

3 – Alilo (translated)
traditional Georgian Christmas song
Given to A Filetta by “Les voix de Géorgie” (The voices of Georgia).

4 – Lode à una simpatica zitella
Pampasgiolu/traditional

This is a text by the poet Pampasgiolu. It was re-edited by the author a few months before his death. A tribute to a girl. This girl is none other than Geneviève Geronimi, the mother of Jean-Luc Geronimi performing the hymn.

5 – Benedictus
liturgical/Jean-Claude Acquaviva
Song from the Via Crucis

6 L’invitu extract
Jean-Claude Acquaviva/Jean-Claude Acquaviva
This part comes from the last lines of “L’invitu”. A song about Medea, in which the choir cries out their wish to celebrate the Royal Wedding. They ask Medea, the divorced woman to leave the kingdom.

7 – Beati (translated)
liturgical/Jean-Claude Acquaviva
Song from the Via Crucis

8 – U cantu di l’acqua (translated)
Jean-Claude Acquaviva/Jean-Claude Acquaviva
Song from the Via Crucis which is set during the passion of Christ. The moment that Pilate gives the fate of Jesus of Nazareth in the hands of the Jewish people.
A text that reflects the ambivalence of the water. Usually, a symbol of life, here it is changing into a death message.


9 – Nanna
Traditional Georgian lullaby.


10 – Meditate
Primo Levi/Jean-Claude Acquaviva

On a text by Primo Levi “Se questo è un uomo”. This creation comes from the Via Crucis and stressed the urgent need to remember that there was cruelty and horror. A warning to new emerging violence.
Primo Levi was part of the Italian resistance. He was arrested and deported. He was one of the few Jews that returned from Auschwitz.

11 – Liberata
Jean-Claude Acquaviva/Jean-Claude Acquaviva

The soundtrack of Liberata. This movie about the resistance in Corisca during the Second World War, was made in the Balagne. The text is written in memory of Pierre Griffi. He was a young radio operator from Algiers. He died in Bastia in 1943 by the Blackshirts (Italian fascist regime under Mussolini ed.).

12 – Scherzi veranili
Petru Santucci/Jean-Michel Giannelli
Words from Petru Santucci, that shows the poets fear of the arrival of spring. In his oppinian the season is insincere because of the euphoria.

13 – Cuntrastu
traditional

A poetic duel filled with humor, it’s a quarrel between a rude man and his jealous wife who blames him or infidelity.

14 – Treblinka (vertaald)
Jean-Yves Acquaviva/Jean-Claude Acquaviva

Text by Jean-Yves Acquaviva who describes with much sensitivity the hopes despite the horror and life despite reflected hell. Inspired by Levi texts Amry and Semprun.


1 1901

Senti figliolu,
Senti isse voce scatulite da l’oriente
Sò lu mio core andatu,
In e to lacrime, rinvivitu.

Dicenu figliola,
Dicenu le mio muntagne rude
Chì u sole trapughjendu,
Si ne vene è basgia, ridendu.

Torna figliolu,
Torna induv’hè l’ansciu di a partenza
E’azzica in ogni stanza
Li mio sonnii intimuriti.

Da mè figliola,
Da mè ama sta tarra pia
Da mè, Da mè ama a me Geurgia.

1 1901

Listen… Listen my son,
Hear those voices looming from the East
They are my flagging heart
Reviving in your tears

They speak… They speak my daughter,
Of the hardness of my mountains
That the setting sun
encloses in a smile

Turn back… Turn back my son,
To where the breath of exile is
And sway in every dwelling
My dreams full of grief

Through me… Through me my daughter,
Love this pious earth
Through me Love my Georgia

2 Dies Irae

Dies Irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla
Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus,
Quando judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus !

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum
Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura
Cum resurget creatura
Judicanti responsura.

Rex tremendae majestatis
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.

Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae,
Ne me perdas illa die.

Lacrymosa dies illa
Qua resurget ex favilla
Judicandus hormo reus.

Huic ergo parce, Deus,
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem. Amen

2 De dag der toorn

Day of wrath! O day of mourning!
See fulfilled the prophets’ warning,
Heaven and earth in ashes burning!

Oh, what fear man’s bosom rendeth,
when from heaven the Judge descendeth,
on whose sentence all dependeth.

Wondrous sound the trumpet flingeth;
through earth’s sepulchers it ringeth;
all before the throne it bringeth.

Death is struck, and nature quaking,
all creation is awaking,
to its Judge an answer making.

King of Majesty tremendous,
who dost free salvation send us,
Fount of pity, then befriend us!

Think, good Jesus, my salvation
cost thy wondrous Incarnation;
leave me not to reprobation!

Ah! that day of tears and mourning!
From the dust of earth returning
man for judgment must prepare him;
Spare, O God, in mercy spare him!

Lord, all pitying, Jesus blest,
grant them thine eternal rest. Amen.

3 Alilo

otsdaxutsa am tveso
qriste dabadebula

alilo bicho
madli maxarobelsa

madli maxarobelsa
shoba gatenebula

alilo bicho
madli maxarobelsa

saxlo salxinod nagebo
samxiarulod nacveto

alilo bicho
saxlo gmertma agashenos

3 Alilo

The 25th of that month
Jesus Christ was born

Alilo, my friend
Blessed be the messenger (of this great news)

Blessed be the messenger
Noël has come

Alilo, my friend
Blessed be the messenger

Let in this family
always be happiness and joy

Alilo, my friend
May God bless you

7 Beati

Beati i cumaccati
Sò soii i celi
Beati l’afflitti
Francaranu u dolu
Beati I tullerenti
Avaranu a tarra in parte
Beatu à chì ghjustizia abbrama
Accimatu sarà

Beatu à chì cumpate
Arricarà a cumpassione
Beati i limpidi cori
Saranu à vede à Diu
Beati i paceri
Saranu chjamati figli di Diu
Beati i ghjusti tramannati
Li sò cuncessi I celi

Beati, beati sì
In lu disprezzu, i turmenti è u fele
Per via di mè
Beati pè u sempre
E ‘ divizia in li celi
Chì nanz’à voi
Hè cusì ch’elli funu strapazzati i prufeti

7 Zaligsprekingen

Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are the gentle,
for they shall inherit the earth.
Blessed are those who mourn,
for they shall be comforted.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
for they shall be satisfied.

Blessed are the merciful,
for they shall receive mercy.
Blessed are the pure in heart,
for they shall see God.
Blessed are the peacemakers,
for they shall be called sons of God.
Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness,
for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are you when people insult you and persecute you,
and falsely say all kinds of evil against you because of Me.
Rejoice and be glad,
for your reward in heaven is great;
for in the same way they persecuted the prophets who were before you.

8 U cantu di l’acqua

Di sole ch’asciuva
Sì uva di fole
Di lacrima finta
Sì brama, arrivinta

Di lacrima franca
Sì spera stanca
A’ dì l’errente
Sì la surgente

Da u ciò chì fù à l’esse
ripigliu A’ intilà è tesse sì tù
A’ torce vita da ripa in sù
Sì l’ora d’andà è l’aspru mai più

E’ sbarsi vita
E’ porghji morte
Sì scioru d’orte
Aria tradita

Sì sangue chì corre
A’ guarciu destinu
Sì dolce licore
E’ pessimu vinu

8 Het lied van het water

Abundant grape
Of an overwhelming sun
You are desire and pretext
Of a faint tear

You are the flickering light
Of an assumed grief
And it is the wrong
Your source reveals

There where you intrude
Regret appears
And from the other shore, you change life
You leave and never return

And overwhelmed by life
You flood with death
Kissing the gardens
With a betrayed breath

You are the spilled blood
Where the bud of future is cut
You are the sweetest of liquors
And the worst of wines

14 Treblinka

Di notte è pò di nebbia ne era u viaghju
Mezu à tarre silenziu, immaculate stese
Cù u morsu cutratu d’ un eternu farraghju
Per pate ne di l’omi e pessime offese

Maiò, donne è zitelli imbulighjati è stretti
Mandati da ‘ssi treni à u murtale esigliu
À una sorte indegna, à ghjorni maladetti
Per di l’idee tonte paspà ne u berbigliu

A sperenza ne campa ancu in lu bughju cecu
A voglia di fighjà torna u sole nasce
È mezu à notte è nebbia una luce ci vecu
A vita cerca sempre un pratu novu à pasce

Maiò, donne è zitelli decisi tutti inseme
N’un soffiu di rivolta, brama di libertà
Una volta è pò centu anu accesu di speme
E notte di ‘ss’infernu chjamatu Treblinka

Finite e rivolte, ne ferma u sbilanciu
Parechji si sò morti, pocu ne sò scappati
Ma à tutti l’hè parsu un distinu più danciu
D’andà si ne arritti c’à campà indinuchjati

A sperenza ne campa ancu in lu bughju cecu
A voglia di fighjà torna u sole nasce
È mezu à notte è nebbia una luce ci vecu
A vita cerca sempre un pratu novu à pasce

14 Treblinka

Of night and fog was made their voyage
Crossing the silence of extended white
Winter’s prisoners the cold did bite
From other men did they suffer the worst outrage

Elder, women, children pushed and crammed
Transported by that train to mortal exile
of an awful fate, sacrificed on the altar
Of a diabolical idea that was born in darkness

Hope stays alive even in the shadows
The desire to see the sun come up
Despite night and fog I see light up
This path that life has always revered

Elders, women, children: a single will
A whisper of revolt, desire for liberty still
That one and a hundred times hope revived
That in the hellish night of Treblinka survived

The revolt extinguished, the decision made
Some escaped, many were slain
They all chose the fate sweetest and plain
Better die on your feet than live on your knees

Hope stays alive even in the shadows
The desire to see the sun come up
Despite night and fog I see light up
This path that life has always revered