Castelli

Castelli1- Infine
Jean-Claude Acquaviva

2 – Letterella (translated)
Jean-Claude Acquaviva

3 – Notte tana (translated)
text Petru Santucci, music Jean-Claude Acquaviva

4 – Ave maris stella
liturgical, music Jean-Claude Acquaviva

5 – In ogni addiu
Jean-Claude Acquaviva

6 – Guardiabanda (translated)
text Fernando Pessoa, Corsican translation Jean-Claude Acquaviva, music Jean-Claude Acquaviva

7 – Gradualia 29/12
liturgical, music Jean-Claude Acquaviva

8 – Dormi (translated)
text François Vincenti, music Jean-Claude Acquaviva

9 – Ùn nu a sò (translated)
text Fernando Pessoa, Corsican translation Jean-Claude Acquaviva, music Jean-Claude Acquaviva

10 – In bocca à Diu
Jean-Claude Acquaviva

11 – Introit 29/12
liturgical, music Jean-Claude Acquaviva

12 – Maroccu biancu (translated)
Jean-Claude Acquaviva

13 – Si spera
Jean-Claude Acquaviva

14 – Tbiliso (translated)
Georgian text Petre Gruzinski, Corsican text Jean-Claude Acquaviva, French text Nino Tsotadze, music Revaz Laghidze


2 Letterella

O core di la mio diccia
Sì diccia in lu mio core
A’dà mi l’ore
M’ai datu miccia

Batticore in patime
A’ ch’hà onda hà batticcia
Sì deda chì in mè piccia
E’appicci e mio rime

L’annuttà mi s’aguanta
E’ s’incrocca u piacè
Di svilà ti chì in tè
Lu mio caminu canta

2 Letterella

Oh heart of my fortune
You are fortune in my heart
Giving me hours
You set me on fire

Breathing, peace
There are no waves without shores
You are of this fat wood
That nourishes my rhymes

The twilight envelopes me
While in me stammers the pleasure
Of revealing that it is in you
That my path sings

3 Notte tana

Notte tana
di ghjornu
bardiana
di falsi secreti
bocca di fornu
pè i pueti
apriti à palesu

Notte
botte di ghjorni
più  si ne lampa
è menu canta
ogni tirata
aceta  a vita
viotati à veghja

3 Notte tana

Night lair
Of the day
Guardian
of false secrets
Oven mouth
for poets
Open wide

Night
Barrel of days
That sings less
When you fill it
Each draught
Vinegars life
Flow at the wake

6 Guardibanda

“Salute o guardiabanda
chì ti conta u ventu in anda
in tagliu di strada?”

“mi dice ch’ellu hè ventu
mi dice ch’ellu sfila
ch’ellu hè sfilatu digià
è ch’ellu turnarà à sfilà
è à tè cosa ti conta?”

“mi dice di più cà cusì
annant’à tanti sugetti,
mimorie è saudades
è cose ch’ùn sò mai state”

“ùn ai mai intesu u ventu
u ventu ùn ammenta cà ventu
bugia era sò ch’è t’ai intesu
e’ghjace in tè a bugia”

6 Keeper of sheep

“Hello, keeper of sheep
there on the side of the road
what does the blowing wind say to you?”

That it’s wind and that it blows
and that it has blown before
and that it will blow hereafter
and what does it say to you?”

“Much more than that
it speaks to me of many other things
of memories and nostalgias
and of things that never were”

“You’ve never heard the wind blow
the wind only speaks of the wind
what you heard was a lie
and the lie is in you”

8 Dormi

Dormi, dormi, dormi chì sì bravu
bravu, bravu, è po lu più caru
bianca, bianca a to turturella
stanca, stanca, s’adurmenta ach’ella

Sta sera per fà ti lume
A lumera di mammò
pianu pianu si cunsume
cum’è tante notte sò

dormi, dormi, ind’è u chjusellu
vecu vecu u to sumirellu
dormi, dormi, dumane uto babbu
cun tè andarà à pigliàlu

Di lu nostru cavallieru
ch’ùn si vole addurmintà
quellu chi ne hè u più fieru
un hè ancu à ghjunghje avà

8 Sleep

Sleep, sleep, you’re so nice, sleep
you’re so nice, my love for you so deep
she’s so tired, you’re white dove
she’s falling asleep too, my love

Tonight for your light
mammò’s lamp burn
just like every night
gently, gently it burns

Sleep, sleep, for in the field
I see, I see the little donkey
sleep, sleep, you and your papa
will go and fetch him tomorrow

our little rider
doesn’t want to go to sleep
and the one who’s proudest of him
hasn’t come home yet

9 Ùn nu a sò

Un nu a sò Mi manca un sensu, un azzingu
da appitticà mi a vita, l’amore, a gloria
A’chì prò una storia qualunque,
un qualunque destinu?

Mi stò solu, d’una sulitudine nesca
caravunutu, senza futuru nè passatu
pare ch’elle scorghinu e stonde, senza vede mi
ma ùn anu u passu lebbiu.

Aguantu un libru senza più primura di ciò chì
ferma da leghje
mettu à pinsà ma mi scurticheghja l’idea,capunanzu
ùn aghju ancu à sunnià chì u sonniu m’attriste
in grembiu disgraziatu, ùn sò cà cose viste

Esse nulla, scatulisce da un rumanzu
Senza vita, senza morte vera, un’idea
una cosa chì nulla possi rende utule o pessima
un’ombra nant’à un abissu, un sonniu innafantatu.

9 I don’t know

I don’t know. I lack a sense, a take
On life, on love on glory…
What is the point of just any story,
Just any fate?

I am alone, in an unreachable solitude,
Hollow inside, with no future, no past,
Moments go past without seeing me
But their treads is not light as they pass.

I puck up a book, but it wearies me even
before I read what is left,
I try to think, but my thoughts hurt before I start.
A dream is a burden before I even dream it, Feeling
Has an awful air of déjà-vu.

To be nothing, to be a figure in a novel,
Lifeless, deathless a mere idea,
An object that nothing can make useful or ugly
A shadow on an unreal earth, a terrified dream.

12 Maroccu biancu

Tarra rossa chì dasti à mamma
I so più belli celi
Vinti l’anni, tanti sugelli
Mimoria verde

Da ‘nduve mi vinarà
Issu sintimu stranu
Chì   barca luntanu
E’in mè ne si perde

Maroccu biancu
Basgi à l’insiscu
Ora  capiscu
Quant’era stancu!

12 Maroccu biancu

Red earth that gave my mother
Her most beautiful skies
Twenty years and as many seals
Green memory

From where could come to me
This strange feeling
Which crosses the distances
And loses itself in me

White Morocco
Kisses to terror
Now I understand better
What my fatigue means

14 Tbiliso

Tbiliso, mzis da vadebis mkhareo
Oushenod sitsotskhlets ar minda
Sad aris sxvagan axali varazi
Sad aris chagara mtsasminda

14 Tbilisi

Tbilisi, land of sunshine and roses,
I do not wish to live without you,
Nowhere else is another Varazi*
Where can one find the grey Mtatsminda**?

*Varazi is a district in Tbilisi
**Mtatsminda, Holy Mountain in Tbilisi