Mistico Mediterraneo

1 – Rex tremendae
Jean-Claude Acquaviva

2 – Liberata
Jean-Claude Acquaviva

3 – Da tè à mè
Jean-Michel Giannelli/Petru Santucci

4 – Le lac
Bruno Coulais

5 – Dies irae
Jean-Michel Giannelli

6 – Gloria
Bruno Coulais

7 – Corale
Daniele di Bonaventura

8 – La folie du Cardinal
Bruno Coulais

9– U sipolcru
Jean-Claude Acquaviva

10 – Scherzi veranili
Jean-Michel Giannelli/ Petru Santucci

11 – Figliolu d’ella (translated)
Jean-Claude Acquaviva

12 – Gradualis
Daniele di Bonaventura/Jean-Claude Acquaviva

13 – Sanctus
Daniele di Bonaventura


11 Figliolu d’ella

Figliolu d’ella
Sì figliolu di meiu
Stampu di dicca ch’o infattai
Vindimiendu l’oriente infucialatu
O tempu beatu

Figliolu d’ella
Sì figliolu di meiu
In le bracce di ogni vuciata
In l’ochji d’ogni aspittera
O tempu di macera

Figliolu d’ella
Sì figliolu di meiu
Ragiu tepidognu inciartatu
Frà l’arrivinte di u sole
O tempu di fole

Figliolu d’ella
Sì figliolu di meiu
Quand’ellu scaglia marzu
In boccamanzuli d’erbavinca
O tempu chì trinca

11 Because you are her son

Because you are her son
You are mine as well
Imprint of luck that I have found
In the East of your neck
On the hour of Spirit’s rejoicing

Because you are her son
You are mine as well
In the arms of every voice
In the eyes of every expectation
At the time our houses became empty

Because you are her son
You are mine as well
Like a kind ray
Between the detours of the sun
At the time our stories develop

Because you are her son
You are mine as well
When March is exhausterd
And sinks in the hole of a periwinkle
At  the time that time itself gets lost