Medea

Medea

Medeia (Latijn: Medea) is een tragedie van de Griekse tragediedichter Euripides.
Medea van A Filetta is gebaseerd op de Latijnse teksten van Seneca.

1- L’Invitu (nog niet vertaald)

2- L’Arditezza (nog niet vertaald)

3- U Casticu (nog niet vertaald)

4- U Furore (nog niet vertaald)

teksten: Seneca
vertalingen: Jean-Claude Acquaviva
muziek: Jean-Claude Acquaviva


1 L’Invitu

Di celu è mare
Maestri Dii
Vinite ed’accunsintite l’alta spusalizia
E’ voi torna, populi tutti in accolta pia,
Vinite ed’appicciate à noi.

Vittima à a prima sarà
Un toru biancu à porghje so capu
À chì cummanda u tonu.

A’ Lucina, bianca una manza da parè neve
Chì n’ùn cunnobbe a coppia

Dea ch’affreni Marzu di farru incrispitu
Tù chì impedisci e so spietate mane
Dea, sosta arricata à i populi à a sfarra
Diviziosa Dea,
Di pace Dea,
Eccu per tè, più tenneru sacrifiziu

E’ tù O Diu ad’alzà u fiacculu
Di e liggittime nozze
Tù chì sì à sguaglià a notte
Sii pò tù u testimone nostru
Veni caru,
Fà ti vene travalzatu è briacu
Di rosule incurunatu.

E’ tù chì splendi à tardi troppu
Quandu sò in brama l’amanti
Tù chì torni lu ghjornu
Dop’avè cummandatu à a notte
Da sta mane sò spose è mamme chì ti chjamanu
Adondi la to luce

Bella hè
Più bella cà e figliole d’Attene
Di più cà e giuvanotte di a smuragliata cità
Avvezze tantu à corre cum’è masci
Pe’ e cime
Più bella cà l’olimpiana chi nuta
In l’acque sacre di l’Alfeu

Da bella, ch’ella si fia avanti
Tandu si cancillarà di pettu à Ghjasone
Diunisu, figliu di l’accendita murtale
Chì và in carru da tigri tiratu
E’ dinù Appollu, u fratellu di l’aspriccia vergine
Quella chì stà in bocca à Pizia
E’ Castore, è Polluce u so fratellu
L’abile cumbattante.

Maestri in celu,
Eccu a mio preghera.
Ch’ella sia sta donna, una sposa nesca
Nescu dinù frà i sposi
Ch’ellu ci sia st’eroie

Quand’ella move in mezu à e so pare
Lampante frà altri tutti hè u so visu
Ùn impallidiscenu e stelle à u fà di u sole ?
Ùn s’arritiranu puru quelle à luna vechja
Quandu spampillente, u so discu s’hè spechju ?
Cum’è di Tiru a porpura torna a neve imbacarillita,
Cum’ellu si spanna Barbirossu in l’ochji ammachjati
Di l’alba chì sprichja.

Spicca ti da roza a Caucasica chì t’accampa
Tù chì n’ùn fusti à ricusà e smisurate brame
D’una chì t’arricava u tremulu
Quand’è tù a strignii
Aguanta la a felicità
Vistuta da greca figliola
E ricevi to sposa
Da i so genitori offerta

Imene,
Nobile figliu di Baccu
Chì tene u tirsu
Hè ora avà,
L’ora sacra d’accende u fiacculu di deda.
Dà li,
Da e to languide dite
Scatulisca l’alta calisgina

Ribombinu puru i scaccani di e canzone in burla
È sconcia, a folla scioppi

Quella,
A si porti a notte
Senza mancu una parolla
Fece a sposa d’unu scappaticciu andaccianu

1 De Uitnodiging

2 L’Arditezza

Soga era una smisurata arditezza
À guidà u prima chì fù à strisge
E perfide onde
Annant’à cusì scaghjula barcella

Lasciatu si di Mamma, a batticcia
Di a so vita fece u spassu di i venti strosi
I mari l’hà battuti à casu
Fidendu si à un legnu mastinu
Trà vita è morte, corciu sulcatu

Di nanzu à ellu
Nisunu cunniscia e sidare
Ùn lighjia omu, in l’affrescu stillatu
E’ i vascelli ùn ci la facianu à schisgià
E sbarsante Iade o a Capra d’Olinia
Nemmancu u buiaghju
Quandi u so carru trinca ad’ambarscia
Pè dì Boreu, pè dì Zeffiru
Ùn ci era nancu nome

Arditezza di Tiffeu
À imbuffà e so vele
Annant’à u vastu mare
Da suggerì à i venti
Unu cuntegnu novu

E so tele, ora e stindia à pienu
Ora burdighjava in li tretti di u miziornu
À briglia sciolta

A intenna, à e volte
Si cautava à lascià la mizana
Ma accadia dinù
Ch’ellu a pisessi in cima di u maghju
Scummessa di Marinaru primurosu è più
D’ammaistrà a vintizata
Tandu in le calgese, quassù,
Svintulava rossa, a so bandera

Tempu niscentre è di viziu privu
Quellu di l’antenati
A so pace, elli,
A si gudianu senza sbirbà nè francà pozzu
In tarra soia scurrianu i so ghjorni
Quindi ogni pocu era divizia
Ogni lenza era daziana
Ùn cherianu altrununda

Cunfinati à bella megliu eranu i mondi
Finch’ellu s’impachjà si u vascellu tessalianu
Da fà li turnà appicciati

Da ellu fù tribbiatu u mare,
E’ u mare si fece timore di i nostri orizonti

Rea sta nave
Spietatu u casticu

Dopu è ridopu,
Unu strapazzu appressu à l’altru

Quandu e duie sarre ad’abbadà l’acque
Mossenu à rughju paru
Da purtà sciuma frà stelle è nebbie.
Sì hè vinutu menu l’arditu Tiffeu
È li hè scagliata a manu.
S’ammutulinu Orfeu è a so lira
E Argò anch’ella, di voce fù priva

E’ quale n’ùn fù insischitu
Quandu apparì di Cicilia a vergine
Cinta tutta à mastini cani à caccia abbaghju
E’ quandu si fece sente a perfida chjama
Di e sirene ad’amasgiulà l’onde
E’ chì u risponde d’Orfeu è a so lira
Fù quasi u tercanu

E’ chì ci era à viaghju fattu ?
Pilone d’oru è Medea,
À coppiu è nescu

Fù quella u pessimu rigalu
Spavintosa di più cà i mari incruscati

A’ chì prò oramai
Gluriosi vascelli è omi di vaglia ?
Ammaistratu, si stà l’Oceanu
Capighjimbu di fronte à l’omi
Hè turnatu bunaccia
È da ellu s’avanzanu l’ore
Di i mondi à palesu

2 Stoutmoedigheid

3 U Casticu

A rabbia chì fraga in la fiara
E vintere sparamundate
U timore di lu farru alzatu
Ùn venenu apparinati à u furore,
À l’odiu di a sbandita sposa,
Nemmenu u Punente maestru
Imbutratu si di niuli ed’acque micidiose
A fiumara di Danubiu à spanticà i ponti,
A forza di Rodanu, quandu chì mare ed’ellu
A si ghjocanu à e petturiccie
Nemmancu i sbollari di l’acque turnate inzirgate
Da e neve frante,
Quand’ellu s’hè arsente u sole
À l’entre di u veranu
A cecu lu focu accatizzatu da l’ira
Ùn lu cummanda nimu, ùn lu para nisunu
Pediniella puru !
A quella da a stizza
A si stringhjaria ancu.

A supplicà vi simu O Dii,
Ùn siate ingordi di castichi
Fate pace à quellu ch’hà dumatu u mare
Ma rabbiosu hè firmatu u putente “Marone”
Da chì fù vintu u so reame, l’altu secondu.

U giuvanottu arditu si
Da purtà l’eternu carru
Fora di l’andati paterni
Ebbe à pate a fiara da ellu zingata.
Malasciu à chì trafanca l’assestu.
Ogni marinaru da Argò imbarcatu,
Fece a Malamorte
Offesu, u mare fù à orde vindetta.
Tiffeu fù u prima strintu da Falcina

……..

Orfeu cansatu si in infernu,
In tempu d’una volta,
Ci hè turnatu pè u sempre.
Sbrimbate, e so carne funu sparnucciate
Mentre vinia à gallu u so capu
In l’acque di l’Ebru.
Ercule, rosu da u murtale rigalu di a moglia
Si fece dà miccia in capu à Eta
Anceu fù sbattutu da un cingnale.
E’ tù O Meleagru,
Tù chì fusti à toglie vita à babbituzii,
Sarè ammazzatu da Mammata altariata.
Rei tutti, culpiti tutti.
Ma chì fallu po fù à fà smarisce
In l’acque chete d’una surgente
Stu giuvanottu da Ercule persu.
Andate, andate O eroi,
Andate à batte mari,
Ma attenti à e fonte paisane !

Immone, à fatu sappiutu
Finì in bocca ad’un sarpu di Libbia,
Induvinu da tutti, salvune da ellu,
Mopsu morse spaisatu.
S’ellu disse veru, u maritu di Tetti
Sarà eternu errente.
Naupliu, ellu, s’hè annigatu è
D’Oilè sarà u figliolu à pagà
I crimini : culpitu da u lampu
Fù ingullitu da u mare.
A moglia d’Ammette,
Da salvà lu so sposu
Sarà à offre so vita
E’quellu chì abbramava tantu u pilone d’oru
È da chì tuttu stalvò,
Peliade, fù sbrimbatu è messu à
Bullisginà ind’una paghjolla.
Sazii site O Dii d’avè vindicatu u mare
Ùn tramannate à quellu chì eseguia

3 De Straf

4 U Furore

Ver di chì cima funesta andarà
A maga insanguinata,
Data si à u s’amore spietatu ?

Annant’à chì malcaminu a si strascina
U s’arcanu furore ?

Hà l’ochji imbariati
Ma altu lu capu da sfidà u rè.

Sarà po ella a sbandita ?

S’avvampa eppò s’avvampa dinù
Dop’avè sbiaditu, u so visu in anda.

Levati li i so chjuchi
Ùn hà passu cusì scatinatu una tigara

Amore nè Odiu Medea ùn affrene
Amore eppo Odiu si danu à l’arrembu
È vanu !
Verdì chì ultime ripe ?

Ùn sarà ora ch’ella smarisca rea a colcidiana
Li possinu rifiatà stu reame è i nostri rè ?

A’ briglia sciolta o sole, vai o sole
Vai è trapoghja in la notte, sapara notte
E di questu ghjornu tremendu
Fà ne u spasimà

4 De Razernij